Klart för kameraövervakning under kvällar och helger av fem skolgårdar

Publicerad

En kamera på en vägg

Värmdö kommun tar till åtgärder för att öka upplevelsen av tryggheten på och kring kommunens skolgårdar via kameraövervakning kvälls - och nattetid.

I närtid till skolstarten efter julledigheten förväntas övervakning av skolgårdarna vid Brunns skola, Viks skola, Hemmestaskolan, Ösbyskolan och Kvarnbergets skola att aktiveras. Övervakningen sker i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) riktlinjer och kamerorna kommer att vara aktiva kvällar, nätter och helger, under förutsättning att ingen verksamhet äger rum på skolan.

Kamerorna är till för att upptäcka oönskad aktivitet på skolgårdarna.

Värmdö kommun är en relativt trygg kommun att bo och vistas i men vi har också kunnat se att det blivit stökigare på skolgårdar under kvällar och helger där vid några tillfällen till och med gjorts skada på skolfastigheterna. Därför vill vi agera med åtgärder för att förhindra liknande situationer i framtiden. Värmdö ska förbli en trygg kommun att bo och vistas i" säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommun arbetar aktivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och har sedan tidigare ansökt om tillstånd för kameraövervakning.

Det är glädjande att Integritetsskyddsmyndigheten slutligen ger grönt ljus för bevakningen. Åtgärden ska ses som del i vårt brottsförebyggande arbete där andra aktiviteter såsom förebyggande arbete i våra skolor och vår Polarverksamhet är andra delar. Tillsammans skapar det sociala och det platsspecifika arbetet en helhet som vi hoppas kommer att bidra till Värmdöbors faktiska och upplevda trygghet" säger Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun.