Kommunen har genomfört en förskoledialog

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun har genomfört en förskoledialog på ämnet barns språkutveckling med målgrupp vårdnadshavare till barn i Värmdös kommunala och fristående förskolor.

Föreläsare under kvällen var Barbro Bruce. Barbro är legitimerad logoped och docent i utbildningsvetenskap. Barbros föreläsning handlade om hur hemmet och förskolan kan stödja och stimulera barnens språk genom ett språkutvecklande förhållningssätt.

Syftet med skoldialogen är gemensamt kunskapsinhämtande. Det är givande att samlas och diskutera barnets lärande och utveckling utifrån olika perspektiv. Politiker behöver lyssna in, förstå verksamheterna som de ansvarar för och hålla sig uppdaterade om forskning för att ge rätt förutsättningar och möjliggöra skolutveckling, säger Amie Kronblad, Kommunalråd (L), ordförande utbildningsnämnden.

Två rektorer var på plats och berättade om hur förskolorna jobbar med språkutveckling hos yngre barn. Sedan följde en dialog mellan vårdnadshavare, tjänstemän och politiker utifrån olika frågeställningar.

Kvällen är resultatet av ett fint samspel mellan politik, föräldrar och utbildningskontoret. Barbro lyckades under föreläsningen att beskriva genom många konkreta exempel hur hemmet och förskolan kan stödja och stimulera barnens språk genom ett språkutvecklande förhållningssätt. Mycket handlar om att vi behöver ta vara på alla situationer i vardagen och samtala med barnen om det som sker för att stimulera språkutvecklingen, säger Carmen Blom, Utbildningschef.