Kommunstyrelsen besöker Landia AB

Publicerad

Verksamhetsbesök kulturhuset

Kommunstyrelsens verksamhetsbesök fortsätter och veckans besök var hos Landia AB som är nya ägarna till porslinsfabriken i Gustavsberg. Besöket genomfördes i fastigheten som inom kort kommer att innehålla kommunen nya kulturhus.

Kulturhuset kommer att bestå av bibliotek samt multifunktionella lokaler för skapande, dans, teater, drama, musik, studier samt mötesrum för medborgarna, föreningslivet och företagare.

Landia gick igenom projektet och deras spännande utmaning med att utveckla fastigheten och samtidigt framhäva den gamla historiken i byggnaden. De pratade också mycket om den samverkan de har med hyresgäster och anda parter som engagerar sig i ombyggnationen.

Det var ett sant nöje att se Kulturhuset ta form och att fastigheten äntligen får nytt liv. Under besöket fick vi inblick i våra framtida lokaler och även andra delar som kommer att hyras ut för kommersiellt bruk inte minst till själva porslinstillverkningen Framtidens Porslinsfabrik. Försäljningen och förverkligandet av renoveringen har inte bara varit ett av mandatperiodens viktigaste beslut utan även för hela platsen Gustavsberg säger" Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Lokalen förväntas överlämnas av Landia till Värmdö kommun i februari 2023. Kommunen kommer därefter att utforma och hyresgästanpassa lokalen utifrån arbetet med Kulturhuset. Kulturhuset bedöms vara klart för inflyttning av verksamheten i oktober 2023.