Kommunstyrelsen besökte Internationella Engelska skolan Värmdö

Publicerad

Bild på kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fortsätter sina studiebesök runt omkring i kommunen. Under onsdagen kom turen till Internationella Engelska skolan Värmdö.

Under onsdagens besök fick kommunstyrelsen möjligheten att träffa fem klasser i olika årskurser. En av klasserna som besöktes var en årskurs 2 som förberedde sig för de nationella proven i årskurs 3 genom gruppövningar där de tittade på och diskuterade kring proven. Ett annat stopp gjordes i årskurs 6 där man följde diskussionerna om en bok som klassen skulle börja läsa efter påsklovet. För att skapa engagemang och intresse visades bilder kopplade till boken och eleverna fick gissa vad boken kommer att handla om. En extra uppskattad del av besöket var musiklektionen där de förtroendevalda passade på att stämma in i sångundervisningen.

De förtroendevalda tog även chansen att ställa frågor till eleverna kring deras upplevelse av sin nya skola. Flera av eleverna lyfte en god studiemiljö och en låg ljudnivå i klassrummen som delar de var extra nöjda med.

- Det var ett otroligt givande besök som Kommunstyrelsen hade på Engelska skolan. Skolans genomtänkta pedagogik och upplägg för undervisningen är imponerande, vilket kom tydligt fram i klassrummen, hur eleverna hälsade på sina lärare, regler för ljudnivån i klassrummen och deras beteende i allmänhet. Allra roligast var när eleverna själva svarade på politikernas frågor om att de uppskattade tydligheten, studieron, disciplinen och lärarnas engagemang, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Internationella Engelska Skolan är belägen i Charlottendal och kommer fullt utbyggd att ha 600 elever i årskurserna F-9. Upptill 50 % av undervisning sker på engelska av behöriga lärare från exempelvis USA, Kanada, England och Australien.

Läs mer om skolan via:

Internationella Engelska skolan - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.