Kommunstyrelsens ordförande informerar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under onsdagen hade kommunstyrelsen möte.

Kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S) informerar om tre av besluten som togs på sammanträdet med kommunstyrelsen onsdag den 10 maj.

Det första som Carl Kangas vill informera om är att de har arrangerat en utbildning gällande stärkt krisberedskap.

Kommunstyrelsen föreslår en paus för Möja skola för läsåret 2023/2024. De ska säkerställa en tidseffektiv och säker skolskjuts.

Det har inkommit en ny befolkningsprognos. Generellt i Sverige är att vi närmar oss en äldre befolkningsmängd. Värmdö är inte något undantag. Det kommer betyda att vi i Värmdö måste ta höjd för en åldrande befolkning och äldrefrågorna kommer att öka i betydelse.