Kommunstyrelsens ordförande informerar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under onsdagen hade kommunstyrelsen ett extrainsatt möte.

Syftet med mötet var att besluta om ett investeringspaket för ökad framkomlighet mellan Mölnvik och Gustavsberg.