Krisberedskapsveckan - för att öka människors beredskap

Publicerad

Tjej sitter i en soffa med mobilen. Texten bredvid lyder: Här stärker Rebecka   Sveriges motståndskraft Att genomskåda en lögn, är det en sån stor sak?   Jo men faktiskt. När falska nyheter vilseleder, så  värnar Rebecka om vår frihet och självständighet genom att kolla upp och vara påläst. Hon är en  del av Sveriges beredskap, och det är du också.  Du behövs och din insats gör skillnad.  Dinsäkerhet.se

Nu är det dags för MSBs årliga Krisberedskapsvecka. Kampanjen som pågår mellan 27 september – 3 oktober ska stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig men även öka människors beredskap.

Årets kampanj lyfter särskilt vikten av att värna vårt öppna samhälle. Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi
tillsammans ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Skydda och värna demokratin

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det vill Krisberedskapsveckan särskilt uppmärksamma genom att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter. ”Du är en del av Sveriges beredskap” är årets kampanjbudskap som ska få människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle, ett samhälle som också har kraft att stå emot det som kan hota vår självständighet.

Pandemin har synliggjort människors vilja att bidra

Under pandemin har många människor bidragit till en minskad smittspridning genom ansvarsfulla vardagsgärningar. MSB:s undersökning Hemberedskap 2021, som genomfördes i februari i år, visar att 74 procent tycker att individen har ett stort eget ansvar vid kriser. 58 procent kan tänka sig att dela med sig i ganska eller mycket stor utsträckning av sin hemberedskap under en kris och 56 procent uppger att de har eller tänker stärka sin hemberedskap.

Mer information

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som initierats av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och som i år genomförs för femte året i rad.

På dinsäkerhet.se kan du läsa om risker och säkerhet för dig som privatperson men också få tips på hur du kan förbereda dig för en kris och hur du är en del av Sveriges beredkap.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.