Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Kulturmiljöinventering av Riksintresset Centrala Gustavsberg

Översiktskarta över klassificerade objekt.

Översiktskarta över klassificerade objekt. Klicka på kartan för att göra den större.

En kulturmiljöinventering har genomförts under hösten 2018 av utvalda delar av riksintresseområdet i centrala Gustavsberg. Nu kan du ta del av resultatet.

Gustavsbergs riksintresse utgör med sina tydliga årsringar en unik miljö genom att varje bebyggelseområde är tydligt läsbart från respektive byggnadsepok. Det är få orter i Sverige som är så konsekvent planerade och genomförda under 1930, -40 och -50-talet. Gustavsbergs fabriker och dess historia med Sveriges mest namnkunniga formgivare är värdefullt ur ett nationellt perspektiv.

Inom riksintresseområdet har Värmdö kommun låtit genomföra en inventering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Bebyggelsens kulturhistoriska värde graderas i tre klasser; mycket högt värde, högt värde och visst kulturhistoriskt värde som representeras av färgerna blått, grönt och gult. Se kartan ovan.

Läs mer om kulturmiljöinventeringen

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar