Landia förvärvar fastighet i Gustavsbergs hamn

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Fastighetsbolaget Landia AB förvärvar den gamla hushållsporslinsfabriken med sitt karaktäristiska sågtandstak i Gustavsberg. Försäljningen har väckt stort intresse på marknaden och Landia, som äger andra fastigheter i hamnområdet, hade det högsta budet.

Under våren 2020 inleddes en försäljningsprocess av fastigheten Gustavsberg 1:468 (porslinsfabriken). Försäljningen har väckt ett stort intresse på marknaden och lett till sex konkreta bud. Landia AB hade det högsta budet med 110 miljoner samt följer de kriterier som satts upp utifrån en långsiktig kulturell utvecklingstanke kring fastigheten och området i Gustavsbergs hamn. Försäljningen villkoras med att Värmdö kommun återförhyr utrymme för det planerade kulturhuset:

- Det här är ett efterlängtat beslut och äntligen får vi till det kulturhus som politiken lovat sedan 2013. Jag är glad över budet, som är det högsta vi fick, och ger oss utrymme för reinvesteringar men också att det är en aktör som vi har positiv erfarenhet av. De har tidigare visat på stor hänsyn till konstnärerna i konstnärshusen då de följt sina löften vilket känns tryggt för kommunen, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

- Landia är mycket glada över möjligheten att förvärva fastigheten Gustavsberg 1:468 och därigenom delta i den fortsatta utvecklingen av Gustavsbergs hamn. Landias förhoppning är att i framtiden kunna stärka sin närvaro i området ytterligare, säger Jonas Ramstedt, VD på Landia.

2 500 kvadrat­meter kulturhus med bibliotek

Fastigheten har sedan 2014 planerats att användas för verksamhet med inriktning på kultur-och upplevelser inom ramen för projektet ”Porslinsfabriken”. Projektets kalkyler har fördyrats, framförallt beroende på att det identifierats stora brister i takkonstruktionen och att förutsättningarna förändrats då Gustavsbergs Porslinsmuseum inte längre ingår som framtida hyresgäst.

Försäljningen villkoras med att kommunen får återförhyra drygt 2 500 kvadratmeter till det planerade kulturhuset. Där kommer bland annat bibliotek samt lokaler för dans och andra kultur- och fritidsaktiviteter. Värmdö kommun står för invändig renovering och byggnation samt inredning i de delar som kommunen återförhyr.

Utvecklings­koncept för attraktiv miljö

Under år 2019 förvärvade Landia grannfastigheten Gustavsberg 1:488, Dekor och Konstnärshuset, där bland annat G-studion huserar. Landia ser många konkreta och intressanta utvecklingskoncept för Porslinsfabriken. De utmaningar och möjligheter som är förknippade med Porslinsfabriken är i linje med och påminner om den utveckling och omvandling som Landia genomfört av grannhuset, Dekor & Konstnärshuset. Målet är att Porslinsfabriken, efter att utvecklingsarbetet är genomfört, ska bidra till att Porslinskvarterens position som en attraktiv destination stärks ytterligare och att Gustavsbergs hamn ska fortsätta utvecklas som en attraktiv plats för boende och besökare.

Landia äger och förvaltar 35 fastigheter. Företagets fastigheter har hyresgäster från olika segment som vård, bostäder, skola, kontor och industri.