Längre handläggningstider än vanligt

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Det är många som vill förbättra sina avloppsanläggningar just nu. Det tycker vi är bra, men det innebär också att handläggningstiden är längre än vanligt.

Vårt mål är att handlägga din ansökan så skyndsamt som möjligt och utgångspunkten är att vi hanterar ärendena i turordning från det att vi tog emot din ansökan. I dagsläget gör vi framförallt platsbesök och skriver beslut i de ärenden som kom in till oss omkring årsskiftet.

Detta innebär att om du har lämnat in din ansökan under april 2021 eller senare kan det dröja till hösten innan du har fått ett tillstånd från oss. Observera att du inte får påbörja arbetet med avloppsanläggningen innan du har fått ditt tillstånd.

När ditt ärende har genomgått en första granskning får du återkoppling om ditt ärende är komplett, eller om du behöver skicka in ytterligare handlingar. Tänk därför på att bifoga de handlingar som efterfrågas i ansökan så att ärendet inte behöver kompletteras innan vi kan påbörja handläggningen. När ärendet har fördelats till en handläggare får du återkoppling från handläggaren, som informerar om vad nästa steg i ärendet är - vanligtvis ett platsbesök.

Tack för ert tålamod