Lär dig att bli mer digital

Publicerad 27 februari 2020

Mall för nyhetsbild

Hur gör man egentligen när man använder digitala betaltjänster? Hur söker man efter information på Internet? Hur skaffar man en egen e-postadress? Och hur fungerar sociala medier och videosamtal?

Under mars och april 2020 kommer Värmdö kommun genomföra flera informationsträffar tillsammans med Telia och Länsstyrelsen i Stockholm för att lära seniorer i kommunen att bli mer digitala. En inbjudan kommer att gå ut till alla som är 65+ i kommunen med mer information om hur man går tillväga för att anmäla sig.

Bakgrund till projektet

Länsstyrelsen beviljades medel från Post- och telestyrelsen för att i samverkan med skärgårdskommunerna i Stockholm och Telia driva ett utbildningsprojekt – Mer digital.

Anledningen till fokuseringen i skärgården är att äldre i skärgården är en extra utsatt grupp sett till de långa avstånden till centralort, där ofta närmsta fysiska plats för hjälp finns i form av exempelvis bibliotek, bankkontor och kommunkontor.

Utbildningskonceptet är taget från Telias satsning Mer digital som bygger på att skolungdomar från kommunens skolor erbjuds assistera i utbildningen mot ersättning från kommunen. Handledare för ungdomarna från kommunen deltar även på träffarna. Handledarna kan vara personer från olika verksamheter inom kommunen.

Så här säger KS ordförande om projektet:

Social hållbarhet ska vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Värmdö ska vara en attraktiv kommun för alla boende oavsett ålder. Alla ska ges möjligheter till inkludering och livslångt lärande utifrån sina förutsättningar. Genom Mer Digital vill vi öka delaktigheten i samhället för Värmdös äldre. Jag välkomnar samarbetet med Telia och Länsstyrelsen och önskar deltagarna en trevlig utbildning.

Det säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande Värmdö

Sju informationsträffar

Värmdö kommun bjuder in dig som är 65 år eller äldre till ett av sju tillfällen där du får lära dig mer om och inspireras av det digitala samhället. Kom och ställ frågor om de digitala områden som just du är nyfiken på!

Antalet platser per tillfälle är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Vi bjuder på fika. Självklart är allt kostnadsfritt.

Plats: Kommunhuset, Gustavsberg Skogsbovägen 9-11
Datum/tid: 18 mars (fullbokad) och 2 april, kl. 14-17

Plats: Ingarö Föreningslokal, Brunn intill idrottsplatsen
Datum/tid: 19 mars, kl. 14-17

Plats: Runmarö hembygdsförening, Uppeby
Datum/tid: 25 mars, kl. 15-18

Plats: Hemmestaskolans matsal, Motionsvägen 4
Datum/tid: 26 mars, kl. 16-19

Plats: Möjahallen, Berg, Löka
Datum/tid: 31 mars, kl. 13-16

Plats: Djuröskolans matsal, Sollenkrokavägen 41
Datum/tid: 1 april, kl. 15-18

Anmälan

Anmälan sker till Servicecenter på 08-570 470 00. Uppge namn, adress och telefonnummer. Är du intresserad av att bli upphämtad och avlämnad med taxibåt från närliggande ö? Uppge då detta när du anmäler dig!