Lekcertifierade pedagoger – Värmdöförskolor tar täten

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Fyra förskolor på Värmdö är nu bland de första i landet att lekcertifiera sina pedagoger. Förhoppningen är att satsningen ska främja leken, utveckla kunskapen om dess betydelse i barns utveckling och även hjälpa till att bygga tillitsfulla relationer.

Leken spelar en stor och viktig roll i förskolans läroplan, Lpfö 2018. Skrivningarna kräver bland annat att pedagoger har en medveten hållning till leken samt ett förhållningssätt som uppmuntrar till den samma. Man ska även löpande utveckla arbetssätt som främjar lek, uppmärksamma och undanröja faktorer som begränsar leken och vara aktivt närvarande, följa eller delta i leken på lämpliga sätt och även utveckla miljöer som främjar lek.

Lotta Österman Eriksson driver fyra kommunala förskolor på Värmdö; Blåsippans förskola, Labyrintens förskola, Torshälls förskola och Hagabergs förskola. För Lottas organisation har leken alltid haft en extra stor och viktig plats i det pedagogiska arbetet och dess lärmiljöer.

- Jag ville ta ytterligare ett steg för att på allvar möta kraven från läroplanen och våra gemsamma mål kring leken, berättar Lotta. När jag fick veta mer om lekcertifieringskursen som Margareta Öhman håller i kändes den helt rätt för oss. Vi fick chansen att vara föregångare inom detta och efter att vi tog chansen att certifiera oss har andra kommuner och förskolor följt efter. Det känns både viktigt och roligt. Jag är väldigt stolt över vår satsning!

Processutbildningen som heter just Lekcertifiering blandar teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur leken kan främjas. Pedagogerna har genom utbildningstillfällena tillgodosett sig fördjupad kunskap om lekande och lekens betydelse, bland annat genom att lära sig att göra relevanta och kvalitativa observationer av barns lek. Utbildningen har fortlöpt under ett år och har bestått av åtta utbildningstillfällen a´ tre timmar, där deltagarna arbetat med olika uppgifter mellan tillfällena. Kursledare har varit Margareta Öhman, leg. Psykolog, familjeterapeut, föreläsare och författare till bland annat boken Värna barns lekstyrka. Ansvariga för utbildningen är Gothia Kompetens.

- Leken är en självklar del i förskolans utbildning, som en start i det livslånga lärandet. Leken har ett egenvärde för barnets utveckling, då lek, språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. För att utveckla en gemensam kunskap kring arbetet med lek och språk har alla förskolor i kommunen blivit erbjudna kompetensutveckling om lekpedagogiskt arbetssätt, lekens betydelse för identitetsskapandet och leken som verktyg för att utveckla barns förmågor i att kommunicera och samarbeta. Att dessa fyra förskolor tagit det ytterligare ett steg vidare genom att gå först i ledet och lekcertifierat sina pedagoger, känns verkligen jättekul, säger Ingmarie Lagne, skolchef förskola Värmdö kommun.