Live samrådsmöte för Översiktsplanen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Du har väl inte missat att idag, torsdag 20 maj, mellan 17-19 pågår ett samrådsmöte om Översiktsplanen.

Samrådsförslaget för översiktsplanen kommer att presenteras och du kommer ha möjlighet att ställa frågor i en live-chatt till projektledare och övriga tjänstemän som har arbetat med översiktsplanen

Delta vid mötet och läs mer om översiktsplanen och delta vid samrådsmötet på länken nedan.

Översiktsplan