Målbild för Gustavsbergs hamn 2030

Publicerad

Drönar bild över Gustavsbergs hamn
Thumbnail för film

Igår antog kommunstyrelsen den nya målbilden, Gustavsbergs hamn 2030, som visar kommunens vilja att hamnområdet ska vara en levande plats för alla. Gustavsbergs hamn ska fortsätta att utvecklas och vara en kulturell mötesplats vid vattnet. Målbilden går i linje med Värmdös vision 2030 där Gustavsberg beskrivs som ett kulturellt skärgårdscenter som attraherar boende, besökare och företagare.

Den historiska miljön vid vattnet tillsammans med platsens unika verksamheter och kulturliv utgör Gustavsbergs hamns identitet. Det lockar både besökare, företag och nya invånare.

Fokus i arbetet med målbilden har varit att behålla områdets attraktivitet och identifiera vad som ytterligare kan utvecklas för att fortsätta den positiva trenden. Den levande industrihistoriska miljön med en blandning av kultur, restauranger, butiker, konst och hantverk samt det vattennära läget gör området attraktivt för många och är en grunden för en fortsatt positiv utveckling. Målbilden har formulerats utifrån samtal och möten med aktörer i Gustavsbergs hamn samt allmänhetens tankar och idéer

Måldokumentet beskriver områdets historia och hur det ser ut idag samt presenterar en målbild. År 2030 är Gustavsbergs hamn en levande plats med en atmosfär av historien, spännande miljöer, vattenkontakt, verksamheter kopplade till platsens historia, levande industri-arv, matupplevelser och kulturella intryck som består.

Målbilden beskrivs utifrån tre fokusområden:

Lätt att hitta: Det är lätt att hitta till och i området. Gustavsbergs hamn är tryggt och tillgängligt för alla.

Kulturell mötesplats: Ett rikt kulturliv i en attraktiv stadsmiljö lockar besökare, företag och nya invånare.

Möta vattnet: Vattnet tas tillvara för aktiviteter, båtliv och platser att vistas på nära vattnet

Klicka här för att läsa måldokumentet , 2 MB.