Marcus Nybom ny näringslivschef i Värmdö

Publicerad

Porträttbild av Marcus Nybom. Foto: Rosie Alm

Foto: Rosie Alm

Värmdö kommun välkomnar Marcus Nybom som ny näringslivschef. Marcus är idag näringslivschef i Upplands-Bro och tillträder sin roll under våren.

Rollen är avgörande för vår långsiktiga och strategiska näringslivsutveckling. Marcus erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete kommer tillföra mycket och bidra till en fortsatt utveckling av de goda insatser som gjorts och görs inom området idag, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

De senaste åren har kommunens dialog med näringslivet stärkts, vilket resulterat i en högre nöjdhet bland kommunens företagare. Lejon poängterar att fortsatt stark dialog är viktig för den fortsatta utvecklingen av Värmdö som kommun och företagsplats, en bild som delas av Marcus Nybom:

Jag hoppas kunna bidra med ett tydligt näringslivsperspektiv i organisationen, där servicen och myndighetsutövningen upplevs som tydlig, relevant och rättssäker. Den offensiva satsningen på digitalisering tilltalar mig och jag ser att det kommer vara en av nyckelfaktorerna för att vår service ska kunna motsvara företagens förväntningar.

Marcus har idag motsvarande roll i Upplands-Bro kommun och har även arbetat med strategisk näringslivsutveckling i Danderyd. Om sin framtida roll i Värmdö säger han:

Värmdö är en fantastisk skärgårdskommun och jag har tillbringat många somrar på en ö i norra delen av kommunen. Att bli näringslivschef i Värmdö känns otroligt bra och spännande - jag ser fram emot att lära känna mina nya kollegor och Värmdös företagare.

Marcus Nybom börjar sin tjänst i Värmdö den 19 april. Välkommen till Värmdö, Marcus!