Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Markanvisning till Turako och Engelska skolan

Turako AB och Internationella Engelska skolan kommer att bli det radarpar som bygger och förvaltar en fristående skola i Värmdö. Markanvisningen har beslutats av kommunstyrelsen.

Värmdö kommun har via sin hemsida annonserat efter en lämplig byggherre för byggnation av lokaler för förskoleklassverksamhet, grundskoleverksamhet och fritidshem i fristående regi. Uppdraget gäller att bygga en F-6-skola, med prioritet F-3 som ska starta senast 2021. Målet är att kunna etablera en F-9-skola på fastigheten.

Stabilt partnerskap

En utvärderingsgrupp har utvärderat de förslag som inkommit och bedömningen är att Turako AB tillsammans med Internationella Engelska skolan bäst uppfyller de angivna kriterierna.

- Jag är mycket nöjd över att Turako tillsammans med Internationella Engelska skolan presenterat ett så bra förslag. Vi ser fram emot att få välkomna Engelska skolan till vår kommun, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tyngdpunkt i utvärderingen har lagts på kriterierna skolbyggnad, ägande och förvaltning samt finansiell styrka. Byggnadens placering, arkitektur och funktion bedöms passa väl in i området samtidigt som det uppfyller kraven på en funktionell skolbyggnad. En kortare byggtid minimerar störningar för omkringliggande verksamheter, vilket förvaltningen ser som positivt.

- Vi är mycket glada för förtroendet och ser fram emot att få bygga och senare förvalta den nya skolan i Charlottendal. I samarbete med Värmdö kommun, IES och Friendly Building ska det här bli vår bästa skola någonsin, säger Magnus Widén, VD på Turako AB.

Parterna har tidigare arbetat tillsammans i liknande projekt vilket borgar för en trygghet och stabilitet i projektet. Överenskommelse med den fristående skolhuvudmannen är tydlig avseende projektets genomförande och ett framtida hyresförhållande.

Expansivt område

Värmdö är en expansiv kommun. Den stora befolkningstillväxt som kommunen nu har beror till stor del på utvecklingen som sker i Gustavsberg. Inom Gustavsbergsprojektet planeras för sammanlagt cirka 4 000 bostäder. I Gustavsbergsprojektets största detaljplan Porslinskvarteren, som ligger i nära anslutning till den planerade skolan, byggs närmare 1 900 bostäder.

Drygt 1 000 av dessa bostäder är redan inflyttade och merparten av de övriga är under produktion och kommer att färdigställas inom de närmaste åren. Hela området förväntas vara färdigt år 2021.

Skolan kommer att vara strategiskt placerad till bostadsområden och tillgänglig med gång- och cykelvägar, vägar för biltransporter samt närhet till tänkta busshållplatser. Kommunen avser också att bygga intilliggande idrottshall som skolan kan hyra in sig i dagtid.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument