Meröppet gör Hemmesta bibliotek mer öppet!

Publicerad

En öppen bok ligger på en boktrave.

Nu blir det mer öppet på Hemmesta bibliotek. Genom tjänsten Meröppet kan besökare över 18 år själva använda biblioteket - från tidiga morgonen till sena kvällen, alla dagar i veckan. Med bibliotekskortet och en pinkod kan besökaren själv låsa upp och logga in de tider biblioteket är obemannat.

Våra bibliotek ska ge alla fri tillgång till information, kunskap och kultur. Genom Meröppet och tjänsten Biblioteket kommer till dig kan vi nå nya grupper och tillgängliggöra biblioteken för alla våra invånare och besökare.

Det säger Jasmin Farid (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Genom Meröppet tillgängliggörs biblioteket alla dagar i veckan mellan kl 09-19. På biblioteket kan besökaren vistas och umgås, låna och återlämna media, hämta reservationer, kopiera och låna dator.

Invigning måndag 24 augusti

Måndag 24 augusti klockan 15:00 invigs Meröppet av kultur- och fritidsnämndens ordförande Jasmin Farid (M). Vi bjuder på lättare tilltugg och mingel samt en visning av den nya tjänsten Meröppet. Passa på att bli en Meröppetlåntagare!

Med anledning av begränsat antal besökare i lokalen så ber vi dig anmäla ditt deltagande på hemmesta.bibliotek@varmdo.se

Bakgrund till Meröppet på Värmdö bibliotek

Bibliotekslagen (2013:801) anger att folkbibliotek ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Därtill gör Bibliotekens internationella manifest gällande att:

”Folkbibliotekets tjänster ska vara fysiskt tillgängliga för alla medborgare i samhället. Detta förutsätter att bibliotek […] har tillräckligt öppethållande för att passa användarna. […] Bibliotekets tjänster ska anpassas till lokala behov – i såväl glesbygd som tätort.” [1]

I Värmdö kommun finns totalt tre folkbibliotek. Huvudbiblioteket är lokaliserat till Gustavsbergs centrum och områdesbiblioteken är lokaliserade till Hemmesta och Djurö.

För mer information

Ann-Helen Johansson
Bibliotekschef
Telefon: 08-570 482 26
E-post: ann-helen.johansson@varmdo.se