Möjlighet till digitala fullmakter för företagare i Värmdö kommun

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunen utökar sin service till företag så att de på egen hand med tjänsten minaombud.se kan sätta upp säkra digitala fullmakter. Värmdö kommun ansluter nu som andra kommun i landet till den nya nationella tjänsten.

Värmdö kommun vill förenkla och ge en smartare service för företagare i sina olika ärenden med kommunen. När en företagare behöver skicka in anmälningar eller ansökningar till kommunen, sker detta oftast av en person som har rätt att företräda bolaget – firmatecknaren.

Med den nya nationella tjänsten Mina ombud, som Värmdö kommun nu ansluter till, kan företagare också utse ett ombud som med en digital fullmakt kan företräda företaget inom ett specifikt område. Det kan till exempel vara en utsedd person i ett restaurangkök som kan företräda företaget i livsmedelsfrågor eller hanteringen av serveringstillstånd. Det kan också vara företagare som tar hjälp av experter inom ett område för att genomföra en ansökan av ett bygglov.

Genom tjänsten Mina ombud vill vi förenkla och ge flexibla möjligheter för företagens hantering av ärenden med oss. Vi hoppas att detta kommer underlätta för företagaren, att inte själv behöva agera i alla ärenden. Till att börja med erbjuder vi nu fullmakter inom sju områden som är oftast förekommande för våra företagare, säger Ulla Rådling, näringslivschef.

Tjänsten Mina ombud levereras från Bolagsverket och är en del av Myndigheten för digital förvaltning (DIGGs) nationella digitala infrastruktur ENA. ENA består av flera olika digitala lösningar och grunddatakällor som Värmdö kommun är ansluten till.

Vi kan inte som ensam kommun utveckla och lansera alla olika digitala tjänster som en modern offentlig förvaltning behöver. Genom nationella tjänster kan vi effektivisera vår verksamhet betydligt billigare, säger Mona Ekesryd, kontorschef på HUB för innovation och utveckling.

Utöver tjänsten Mina ombud använder Värmdö kommun de digitala nationella lösningarna Digital post, Säker Digital Kommunikation, API-hantering och Identitet. Kommunen använder också grunddata om personer från Skatteverket, företag från Bolagsverket och fastigheter från Lantmäteriet.

Grunddata direkt från nationella register ger oss säker tillgång till den absolut senaste och mest korrekta informationen, samtidigt som vi kan skära ner våra egna kostnader för lagring och hantering av kopior av denna information. På så sätt får vi också ökad kvalitet och säkerhet i vår information, säger Kenneth Zetterberg, Entreprise Arkitekt i Värmdö kommun.

Under våren kommer Värmdö kommun löpande publicera fler och fler tjänster som har stöd för fullmakter.

Här kan du som företagare tilldela en digital fullmakt till någon som ska agera som ombud: minaombud.se Länk till annan webbplats.