Mölndals kommun på besök i Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Mölndal och Värmdö kommun träffades under fredagen för att utbyta erfarenheter och lärdomar kring digitalt förändringsarbete.

Under förra veckans besök från Mölndal fick Värmdö kommun berätta mer om arbetet med Smartare Värmdö och kommunens förändringsarbete mot mer effektiva processer och arbetssätt. Erfarenheter utbyttes även kring välfärdsteknik, konceptet informationsdriven kommun, kulturförflyttning, portföljstyrning samt hur man på bästa sätt tar vara på initiativ som kommer direkt från verksamheterna. Med på plats fanns bland andra Mölndals biträdande stadsdirektör samt utvecklingsstrateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare.

Vi har mycket att vara stolta över och det är roligt att andra kommuner vill höra vad vi gjort för att komma dit vi är idag. Samtidigt är det intressant och lika viktigt att få möjligheten att reflektera tillsammans med andra kommuner för att få andra perspektiv, säger Jenny Sparby, avdelningschef för Strateg HUB.

Lena Hellström, som under fredagen agerade stf kommundirektör, fortsätter:

Många av Sveriges kommuner sitter med liknande utmaningar. Det är viktigt att vi ser vikten av att lära av varandra för att nå framgång på bästa sätt.