Något lägre resultat för Värmdö i Svenskt Näringslivs ranking

Publicerad

Diagram för utveckling av ranking

Rankingutveckling 2012-2021

Värmdö kommun backar något i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet, jämfört med förra årets rekordnotering. Årets placering på 151 plats (2020: 142) är dock ett av kommunens bästa resultat genom åren.

De senaste tre åren har Värmdöföretagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet ökat stabilt, och i år fick Värmdö kommun betyget 3,24 vilket är det bästa resultatet historiskt. Det sammanfattande omdömet utgör en tredjedel av rankingen, de resterade delarna utgörs av ytterligare enkätfrågor samt statistikfaktorer. Störst förbättringspotential ser företagen inom upphandling och information till företag, två områden som kommer att vara prioriterade i det fortsatta näringslivsarbetet.

- Det är bra att den positiva trenden av företagarnas omdöme av kommunen håller i sig och samtidigt behöver vi göra betydligt mer för att det ska synas även i andra områden i rankingen. Det kommer vi att göra genom vårt systematiska arbete och i nära samverkan med företagarna. Ett gott företagsklimat är nödvändigt för hela samhället då 4 av 5 jobb skapas i småföretag. Vi vill att kommunens företagare upplever Värmdö som en av de bästa platserna i Sverige där de kan, vill och vågar växa hållbart, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommun har de senaste tre åren gjort en strategisk och systematisk satsning med ett tydligt fokus på att förbättra dialogen och servicen till företagen.

- Nu gäller det att utveckla dialog och samverkan med företagen. Det nyligen inrättade forumet näringslivssamverkan och våra regelbundna företagsbesök är viktiga arenor för att öka förståelse och kunskap. Därutöver hoppas och tror jag att det interna utvecklingsarbete som pågår med fokus på att bli bäst på att vara kommun långsiktigt kommer att stärka företagarnas bild av oss som relevant aktör, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Rankingen baseras bland annat på enkätsvar där företagare får ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och tillämpningen av lagar och regler i kommunen.

- Vi kommer fortsätta fokusera på vår service i samband med myndighetsutövning och även utveckla dialogen med såväl företagare som Värmdös lokala företagarföreningar, berättar Marcus Nybom, näringslivschef.

Under året har Värmdö även satsat på ett nytt forum för näringslivssamverkan, ett arbete som gett resultat tycker Per Lejoneke, ordförande i Företagarna Nacka - Värmdö:

- Vi ser fortfarande utmaningar i Värmdö för att få till ett mer tillfredsställande och hållbart företagsklimat. Vi i Företagarna Nacka Värmdö vill mer än gärna vara med och göra skillnad och vår gemensamma näringslivssamverkan är en god början.

Om Svenskt Näringslivs ranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2020 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.