Näst på tur att bjuda på en inblick är Lugnets förskola!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Se den fina filmen här.

”Lugnets förskola är belägen i Gustavsberg, Lugnet, med närhet till centrum, bussar och skog. Förskolan har sju avdelningar och fem gårdar, med plats för 105-110 barn. På varje avdelning har vi en förskollärare som arbetar tillsammans med utbildade barnskötare. Totalt arbetar 20-22 pedagoger med barnen.

Vårt motto är: Alla barn ska gå på sin bästa förskola och lyckas varje dag.

Vår förskola bedriver en verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) där omsorg, lärande och fostran på ett lustfyllt och lekfullt sätt bildar en helhet. Vi vill ge alla barn en god grund till ett livslångt lärande där glädje och kunskap ska ingå i vardagen”.

Ta gärna del av filmen om Lugnets fina förskola.
Ha en skön eftermiddag!