Nettokostnadsavvikelse i Kolada

Publicerad

Kommunhuset

Nettokostnadsavvikelsen är ett jämförande mått mellan rikets kommuners kostnader. I jämförelsen ligger Värmdö kommun under rikssnittet med 5% inom funktionsstöd och 17% inom äldreomsorgen för 2021.

Trots ett år av pandemi och hög sjukfrånvaro har Värmdö inte ökat kostnaderna i samma omfattning som genomsnittet av Sveriges kommuner.

Inom funktionsstöd skiljer sig kostnaderna mellan rikssnittet och Värmdö med 7 procentenheter och inom äldreomsorgen 8 procentenheter mellan åren 2020 och 2021.

Alla uppgifter för nettokostnadsavvikelser baseras på kommunernas räkenskapssammandrag som samlas in årligen av SCB.

Framgångsfaktorer för Värmdö:

  • Optimerat resursnyttjande utifrån existerande förutsättningar
  • Stabilt och tydligt ledarskap i samtliga verksamheter
  • God samverkan inom avdelningarna äldreomsorg och funktionsstöd
  • Låg personalomsättning tyder på hög trivsel
  • Hög kontinuitet i verksamheterna
  • Högt fokus på kvalitet
  • Brukarfokus ger höga siffror på brukarnöjdhet

Kolada ger stöd för analyser och jämförelser som till exempel kvalitet, resurser och volymer inom olika verksamheter för kommuner och regioner.

Läs mer här: Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.