Nu ännu enklare och snabbare att ansöka om bergvärme

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunens bygg och miljö har hittills fått in 7 % fler ansökningar om bergvärme 2022 än hela 2021 och har trots det en genomsnittlig handläggningstid på 2,6 veckor jämfört med 3,4 veckor förra året.

En värmepump används för att utvinna värme ur berg, mark, ytvatten eller luft. I Värmdö kommun krävs tillstånd för installation av berg-, jord- och ytvattenvärme. För installation av luftvärmepumpar krävs inget tillstånd.

När elpriserna ökat har kommunen sett en ökning av de här ansökningarna under året. Kommunen har även sett att ca 58% av ansökningarna inkommer via e-tjänst, jämfört med ca 35% år 2021. Tanken med e-tjänsterna är att det ska bli lättare att lämna in en komplett ansökan från start.

Vi är glada att e-tjänsten används alltmer och att vår handläggningstid blir kortare, bergvärme ger ju kommuninvånarna möjlighet att spara energi, säger Karin Seleborg, tf bygg- och miljöchef.

Tillstånd

Det krävs tillstånd från kommunen för installation av berg-, jord- och ytvattenvärme. Det är viktigt att invänta sitt tillstånd innan man påbörjar arbetet med anläggningen. Tillståndet söks hos kommunen antingen via en e-tjänst eller på en blankett. Båda finns på kommunens hemsida.

Ansök om värmepump - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.