Nu återinförs allmänhetens frågestund

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö ökar dialogen med värmdöborna ytterligare genom att införa allmänhetens frågestund under kommunfullmäktiges sammanträden.

- Nu ser vi till så att allmänheten återigen kan få komma till tals i kommunfullmäktige, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Allmänhetens frågestund är ett tillfälle där allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ansvariga förtroendevalda i nämnderna och kommunstyrelsen. Frågestunden föreslås ske vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni och december.

- Vi levererar nu på kommunens mål och budget vilket känns bra och beslutet bidrar till att stärka möjligheterna för medborgare att vara delaktig och ges insyn, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

För att ha rätt att ställa en fråga ska den enskilde vara över 16 år och folkbokförd eller äga fast egendom i kommunen. Om den enskilda är under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke om lagring av personuppgifter.

- Nu har kommunfullmäktige fastställd riktlinjerna och vi kan se fram emot allmänhetens frågor redan vid junisammanträdet, avslutar Carl Kangas.

Fakta om riktlinjerna för allmänhetens frågestund

• Den som vill ställa en fråga ska mejla den till varmdo.kommun@varmdo.se eller lämna in den skriftligt senast sex dagar före sammanträdet.

• Frågeställaren ska vara närvarande vid kommunfullmäktigesammanträdet när frågan besvaras.

• Endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas.

• En fråga ska avse sakförhållanden och ska kunna besvaras utan särskilda utredningar.

• Den har rätt att ställa en fråga som är över 16 år och folkbokförd eller äger fast egendom i kommunen.