Nu har de första Värmdöborna vaccinerats

Publicerad

En person i munskydd håller upp en liten glasflaska.

Boende på äldreboendena Ljung, Slottsovalen och Gustavsgården är de som varit först ut i kommunen och fått vaccin mot covid-19.

Samtliga boende på Ljung och Slottsovalen har nu vaccinerats, Gustavsgården påbörjade vaccinering igår och Djuröhemmet kommer påbörja vaccinering idag.

Att vi nu har påbörjat vaccinering för de som behöver det allra mest är oerhört glädjande. Samtliga äldre på Värmdös äldreboende kommer att ha fått sin första dos denna vecka och nästa dos kommer ges om tre veckor. Inom närmsta veckorna kommer även äldre med hemtjänst samt boende inom LSS och personlig assistans att erbjudas vaccin. Samtliga medarbetare inom vård- och omsorg kommer även erbjudas vaccin, berättar Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef.

Vad gäller?

  • Alla över 18 år kommer att bli erbjudna vaccin.
  • Man kan inte själv boka tid, det sker utifrån bestämd prioriteringsordning av ansvariga myndigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm kan det ta upp till ett år innan alla invånare blivit erbjudna vaccin.
  • Nationella prioriteringar avgör vilka som först kommer att erbjudas vaccination, se länk nedan. I Stockholms län är det Region Stockholm som ansvarar för samordningen och planeringen av vaccinationen.
  • Det är avgiftsfritt.
  • Alla kommer att behöva två doser av vaccinet.
  • Korrekt och säker information om vad som gäller finns samlad på 1177 Vårdguiden, se länk nedan. Sidan uppdateras löpande.
  • Under tiden som vaccinationen pågår kommer alla i samhället att behöva fortsätta följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen.

Håll dig uppdaterad

Viktig information uppdateras kontinuerligt på 1177.se, där finns information på flera språk också tillgängligt.

Om vaccin mot covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Samlad information och rekommendationer kring vaccination från Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens samlade sida om covid-19 vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Information om nationell prioriteringsordning från Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.