Nya åtgärder för minskad spridning av Covid-19

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Från och med den 23 december gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av ökad smittspridning av Covid-19.

De flesta av kommunens verksamheter bedrivs som vanligt men för att minska spridningen av coronaviruset gäller generella rekommendationer samt specifika undantag och begränsningar inom Värmdö kommun enligt nedan.

 • Allmänna råd om att arbeta hemifrån när arbetet tillåter återinförs.
 • Enligt Folkhälsomyndigheten är vaccinationsgraden avgörande för pandemins utveckling och vaccination är fortfarande det mest effektiva sättet att minska smittspridning samt minimera svåra sjukdomsfall. Rekommendationen är därför att alla som kan vaccinera sig mot Covid-19 gör det.
 • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder. En sådan åtgärd bör vara att avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln.
 • Förskole- och skolverksamhet för barn och ungdomar bedrivs på sedvanligt sätt.

Begränsningar i kultur- och fritidsverksamhet

Kultur och fritidsverksamheten berörs av specifika begränsningar enligt nedan;

Bokning av matsalar och möteslokaler för förenings- eller publika ändamål

 • Maximalt antal är 20 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Stavsnäs bygdegård, max 14 personer- Ingarö föreningshus lilla rummet, max 2 personer
 • Värmdö sporthall samlingslokal, max 3 personer
 • Ingarö föreningshus stora rummet, max 12 personer

Inomhusanläggningar för idrott – sporthallar, gymnastiksalar, ishall

Gäller ej barn och ungdomsverksamhet födda 2002 och senare

Sporthallar, maximalt 80 personer

 • Gustavsbergs sporthall:
  - Spegelsalen, max 17 personer
  - Budosalen, max 12 personer
 • G2 hallen, max 64 personer

Mindre lokaler i sporthallar:

 • Spegelsalen Ösby sporthall, max 8 personer.
 • Spegelsalen Ingarö sporthall, max 9 personer.
 • Spegelsal i Djurö sporthall, max 6 personer.

Gymnastiksalar, max 20 personer.

 • Mindre gymnastiksal Kyrkskolan, max 10 personer.
 • Ishall, max 50 personer.

Allmänhetens åkning

 • Allmänhetens åkning i Värmdö är utomhus och hålls öppen. Här hittar du öppettider och anläggningar.
 • Allmänheten har tillgång till toalett och handtvätt genom temporära stationer.

Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis tävling eller uppvisning) inomhus ska från och med den 12 januari:

 • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och som har 20 deltagare eller färre krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd.

Vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare ska arrangör:

 • ska anvisa deltagarna en sittplats, det ska vara 1 meter mellan varje sällskap (i sidled, framåt och bakåt) och det får vara max 8 personer i varje sällskap. Anordnaren får använda vaccinationsbevis. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.

Vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) inomhus med fler än 50 deltagare ska arrangör:

 • Ställa krav på att deltagarna uppvisar vaccinationsbevis.
 • Deltagarna ska också anvisas en sittplats, det ska vara 1 meter mellan varje sällskap (i sidled, framåt och bakåt) och max 8 personer i varje sällskap. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet i flera sällskap med högst 8 deltagare i varje.

Läger, cuper och större sammankomster

Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras.

Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig. Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.

Fritidsgårdar/Mötesplatser

Mötesplatserna Hubben/plan 4 i Runda huset, Tomtebo, Brunn och Fyrhuset är öppna med jullovsschema som du hittar här.

Lokaler för kulturverksamhet

Följande antalsbegränsningar gäller;

Gustavsbergsteatern

 • Kristallsalen max 8
 • Lilla Baletten max 5
 • Foajén max 10
 • Scen max 12
 • Salongen max 21

Samlingslokalen

 • Yttre rummet max 5
 • förråd
 •  

Ungkulturhuset

 • Blackbox max 10
 • Dansstudio max 14
 • Keramiksal max 3
 • Lobby max 10

Centrumhuset

 • Lobbyn max 7
 • Ensemblerummet max 5
 • Stora danssalen max 17
 • Lilla danssalen max 8

Bibliotek

Biblioteken har öppet ordinarie öppettider, de hittar du här.

Begränsat antal besökare

 • Runda huset max 30 personer
 • Djurö och Hemmesta bibliotek max 10 personer

För samtliga bibliotek gäller nedan begränsningar:

 • Handsprit finns tillgängligt. Lätt att tvätta händerna
 • Utglesad möblering, stolar bortplockade
 • Besökarna sköter sina ärenden själva. Kopiera, låna och återlämna media.
 • Klass- och förskolegrupper pausade till och med 31 januari 2022

Gustavsbergsbadet

Läs mer om vad som gäller på Gustavsbergsbadet på badets hemsida här