Ny ANDT-strategi för tryggare samhälle

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö är en trygg kommun. Det är vi glada för. Nu stärker vi fokuset för att bibehålla, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Värmdö stärker sitt fokus på förebyggande och trygghetsskapande arbete. En strategisk plan för arbetet med ANDT-frågor ska bidra till att skapa goda och trygga livsvillkor för barn och unga.

Utgångspunkten i planen är att samhället kan förebygga problem genom insatser som syftar till att öka antalet skyddsfaktorer inom prioriterade målgrupper och områden, exempelvis genom att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Förebyggande och trygghetsskapande arbete

Värmdö kommun arbetar med förebyggande och trygghetsskapande arbete genom informationsinsatser och uppsökande verksamhet som krögarmöten, Polarna Värmdö, Krogar mot Knark, föreningssamverkan och stödcentrum för unga brottsutsatta. Forskning visar att förebyggande arbete får bäst effekt om det anpassas efter lokala förhållanden där man tar hänsyn till de förutsättningar och drivkrafter som finns i organisationen. En stark länk och en tydlig röd tråd mellan nationell, regional och lokal nivå underlättar arbetet.

Minskat antal anmälda brott

Under 2019 minskade antalet anmälda narkotikabrott i Värmdö från 400 till 370. Majoriteten av brotten gäller innehav. Antalet anmälda personrån sjönk från 9 till 7. Misshandel, där utomhusbrott mot män över 18 år är i majoritet, har minskat från 48 till 42 och allmän skadegörelse har minskat från 380 till 350.

Enligt den Nationella trygghetsundersökningen som görs av BRÅ, Brottsförebyggande rådet, är alkohol och droger en vanlig bidragande faktor vid exempelvis våldsbrott som misshandel, hot, rån och sexualbrott. Där är 62 procent av gärningspersonerna påverkade av alkohol eller annan drog enligt statistik från 2005 till 2013.