Nya restriktioner för att rädda liv

Publicerad

Ansiktsmask med hjärtan

Smittspridningen fortsätter och läget för vården är mycket allvarligt. Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade fredag 18 december skärpningar i restriktionerna.

Vi har i det längsta strävat efter att ha våra verksamheter öppna samtidigt som vi följer rekommendationerna. Utifrån de rekommendationer som gäller från den 24 december till den 24 januari så kommer vi att stänga flera av våra verksamheter för att bidra till att minska den fortsatta smittspridningen och rädda liv. Kommuner och aktörer i regionen har en gemensam inriktning som kommer att förtydligas av Smittskydd Stockholm tillsammans med Folkhälsomyndigheten, förhoppningsvis under dagen.

Restriktionernas innebörd

Vi har under helgen praktiskt tillämpat flera av restriktionerna, bland annat nedstängning av allmänhetens åkning. Anledningen till att allmänhetens åkning stängs ned i regionen är att det är ett välbesökt event med mycket resande inom och mellan regionens kommuner. Från idag måndag träder övriga stängningar i kraft.

 • Maxantalet för sällskap på restauranger sänks från åtta till fyra personer och alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20.00 från och med den 24 december.
  Vi har sedan tidigare intensifierat vår tillsyn och det arbetet fortskrider.
 • Maxtak för antal besökare införs på butiker, köpcentrum och gym. Fastighetsägare och butiksinnehavare har ansvar för att se till att trängsel inte uppstår genom att ange maxantal besökare i lokalerna.
  I vår dialog med näringslivet bidrar vi med kunskap och information, och det lokala näringslivet har genomfört stora anpassningar som medför digital handel, säker utlämning av beställda varor och begränsningar i butikerna. I övrigt är det respektive aktörs eget ansvar.
 • Gymnasieskolorna ska bedriva undervisning på distans åtminstone fram till den 24 januari. Våra gymnasieskolor bedriver distansundervisning sedan tidigare och enligt den regionala inriktningen kommer så ske minst fram till sportlovet. Även vuxenutbildningen fortsätter med distansundervisning som tidigare.
 • När samhället åter startar den 7 januari riskerar trängseln att öka och Folkhälsomyndigheten ska därför ta fram riktlinjer för att munskydd bör bäras i kollektivtrafiken under vissa tider.
  Region Stockholm arbetar tillsammans med Folkhälsomyndigheten med riktlinjer och förtydliganden. Munskydd ska dock aldrig ses som ett alternativ till att hålla avstånd. Vi kommer att uppdatera vår information när så skett.
 • Alla såväl offentliga som privata arbetsgivare att se till att all ”icke-essentiell” personal arbetar hemifrån fram till den 24 januari.
  Det här gäller sedan tidigare för Värmdö kommuns medarbetare. Hemarbete är planerat fram till 30 juni efter tidigare rekommendationen. Majoriteten av våra medarbetare har dock inte den möjligheten då deras uppdrag inte medger det.
 • All kommunal och regional verksamhet som inte är nödvändig ska hålla stängt till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, idrottshallar och museer.
  Idrottsanläggningar för utomhusidrott kommer att hållas öppna för att möjliggöra spontanidrott i mindre grupper, dock inte organiserad lagträning. Samtliga omklädningsrum är stängda. Måndag stänger vi bibliotek inklusive mer-öppet, fritidsgårdar, kulturskola, konsthall, sporthallar, gymnastiksalar, dans- och kulturlokaler, ishallar, samtliga omklädningsrum, möteslokaler samt allmänhetens åkning. Även Gustavsbergsbadet har stängt.

Digitala fritidsgårdar och kulturskola

Flera av våra verksamheter har sedan tidigare digital verksamhet, exempelvis kulturskolan och våra fritidsgårdar. Vår digitala verksamhet inom fritidsgårdarna fortsätter som vanligt och efter lovet öppnar kulturskolan med distans- och fjärrundervisning.

Biblioteket erbjuder lån av e-böcker och digitala filmer och vi har viss utlämning utomhus, se bibliotekets hemsida för mer information.

LSS-verksamhet och daglig verksamhet

Heldagsomsorgen inom LSS berörs inte av stängningen av fritidsgårdarnas mötesplatser. Samtliga planerade aktiviteter för jul- och nyår ställs in med undantag av ”Pop-up-musik” utanför LSS-boenden och särskilda boenden.

Vår dagliga verksamhet är öppen med de anpassningar som gjorts sen tidigare. Det innebär bland annat små grupper, att alla deltagare åker taxi till verksamheten och att de som inte kan delta får möjlighet till digitala aktiviteter.

Demensdagvården har öppet med de anpassningar som gjorts sen tidigare.