Nya skyltar till återvinningscentralerna och utökad sortering

2022-12-30

En återvinningssymbol bestående av olika sorters avfall.

Under veckan har skyltsystemet på Värmdös återvinningscentraler på fastlandet bytts ut. Avfallet ska nu även sorteras ut i fler avfallsslag.

Det nya skyltsystemet är ett nationellt system utvecklat i samarbete med de nordiska länderna och det är redan många kommuner som har anslutit sig. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi.

Nya avfallsslag som ska sorteras ut är:

  • Gips (Rent från annat material)
  • Hårdplast (tex plastmöbler, pulkor, leksaker, backar, hinkar, markrör, plaströr, plastkrukor)
  • Planglas (tex fönsterglas utan karm, duschväggar, glasskivor)
  • Betong och tegel
  • Sten och grus