Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Nya tobakslagen är här!

Från och med den 1 juli gäller den nya tobakslagen. Så här skriver länsstyrelsen.

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter till stor del nuvarande lagstiftning inom området och innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. Lagen innebär också att kommunerna till viss del får nya uppgifter och ett utökat tillsynsansvar.


I korthet innebär den nya lagen följande stora ändringar:

 • Platser med rökförbud omfattar fler produkter än tobaksrökning
 • Det blir fler platser med rökförbud (se nedan)
 • Det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning
 • Antalet portioner i en snusförpackning regleras i lag
 • Det införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror.


Följande områden ska från och med dagens datum vara rökfria:

 • Skolor och skolgårdar.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Inrikes kollektivtrafik.
 • Restauranger och andra serveringsställen.
 • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
 • Lokaler som allmänheten har tillträde till.
 • Vid tillfällig bostad som exempelvis hotell ska ett visst antal rum vara rökfria.


Vem ansvarar för att lagen följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst eller verksamhetsutövare) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.


Vilket avstånd gäller rökförbudet?

I normalfallet bör rökförbudet gälla inom ett par meters avstånd från entrén. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök eller rök från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud. Regeringen bedömer att det utifrån dessa utgångspunkter i de allra flesta fall kommer att vara tydligt var rökning kan ske utan att andra som passerar entrén besväras. Det ska vara möjligt för t.ex. allergiker att ta sig in i och ut ur en lokal eller ett utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök eller rök från andra produkter.


Läs mer om lagen på

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Kommunen om tobaksförsäljning


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument