Nya utförare av hemtjänst i Värmdö kommun

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun tecknar nya avtal med två nya hemtjänstutförare. De utförare som kommer att bedriva hemtjänst i Värmdö kommun är Värmdö kommun i egen regi samt Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB.

Upphandlingen har genomförts enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och syftet har varit att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt. Det ska också minska risken för att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planeringsförutsättningar.

Målet har varit att kunna öka tryggheten för våra hemtjänsttagare samtidigt som vi skapar förutsättningar för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Höga kvalitetskrav

I upphandlingen har kommunen fastställt kvalitetskrav och de inkomna anbuden är nu utvärderade och kvalitetspoängen är sammanräknad. Resultatet blir att Värmdö kommun i egen regi samt Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB. kommer att utföra hemtjänsten inom olika områden i kommunen. Se karta för specifikation.

  • Vi har ställt höga krav i underlaget. Vi är jättenöjda med att ha fått in två nya utförare som tydligt visat att de har utvecklade rutiner och arbetssätt för sina verksamhete Att Värmdö kommun även fortsättningsvis kommer att utföra hemtjänsten inom ett område beror på att vi där inte fick in några anbud som motsvarade kvalitetskraven, berättar Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef.

Om processen

Avtal mellan parterna kan tidigast tecknas vecka 26. Införande planeras att genomföras under hösten 2021.

Om kartan

Kartan är uppdelad i flera geografiska områden där följande aktörer har blivit tilldelade respektive område:

  • A1: Attendo
  • A2: Attendo
  • A3: SAAND
  • B: Värmdö kommun

Beslut om hemtjänst

Är du som enskild medborgare i behov av hemtjänstinsatser ansöker du även fortsättningsvis hos din biståndshandläggare i Värmdö kommun. Biståndshandläggaren fattar det myndighetsbeslut som ligger till grund för de hemtjänstinsatser som utföraren utför.

Läs mer på här

Karta över Värmdö kommun som visar de olika tätorterna samt gränsdragning för de olika zonerna.