Ny samverkan - SSPF

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun har startat upp en samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid som går under namnet SSPF. Syftet är att ge tidiga insatser till barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet.

Det gäller barn och ungdomar i åldern 10–16 år och bygger på att verksamheter där barnet eller ungdomen har en relation till, får i uppdrag att hjälpa till att bryta ett negativt mönster eller sammanhang.

Det innebär att viktiga personer inom skola, fritidsaktiviteter och andra personer runt barnet eller ungdomen engageras och blir aktiva i en plan för att barnet skall få en fungerande skolgång och fritid.

Det här är en viktig samverkan där alla delar behövs. Vi måste i ett tidigt stadium fånga upp de här barnen och motverka kriminalitet och sätta stopp för att de hamnar i missbruk. Jag är både glad och stolt över att vi nu kan göra det tillsammans i SSPF, säger Birgitta Zaar, chef individ-och familjeomsorgskontoret.

Det är alla fyra verksamheterna i samverkan som kan initiera ett barn eller ungdom som kan behöva stöd. Vi har 8 barn och ungdomar som är i gång i verksamheten och fler på väg in som behöver stöd.

Det är viktigt med samverkan mellan olika verksamheter runt ett barn eller ungdom som befinner sig i risk att hamna i kriminella sammanhang. Det är avgörande att tidigt bryta mönster för att inte kriminalitet och droger skall stoppa barnets eller ungdomens positiva utveckling. I det arbetet är nätverket runt barnet eller ungdomen viktiga, säger Ungdomskonsulent Sandra Larsson, som även är samordnare och koordinator för SSPF.