Ny skolform i Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Ny skolform i Värmdö - Kommunfullmäktige ger utbildningskontoret i uppdrag att starta en kommunal anpassad gymnasieskola läsåret 2023/24. Den anpassade gymnasieskolan ska vara i kommunens egen regi.

Den anpassade gymnasieskolan (särskola byter namn till anpassad skola 2 juli 2023)är till för de elever vars skolplikt har upphört och som på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms ha förutsättningar att uppfylla sådana betygskriterier som gäller för gymnasieskolan.

Det är glädjande att vi nu har fattat beslut om att starta en anpassad gymnasieskola i egen regi höstterminen 2023. Det är en vinst för eleverna och deras familjer som i många fall haft långa resvägar utan möjlighet att studera på hemmaplan, säger Miranda Ahlers, ordförande, Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Antalet elever inom gymnasiesärskolan har ökat fem år i rad. Läsåret 2021/22 gick det cirka 6 750 elever i gymnasiesärskolan i Sverige. Nationellt är det flest elever som studerar vid ett nationellt gymnasiesärskoleprogram, men i Värmdö kommun söker de flesta eleverna individuellt program. Årligen rör det sig om cirka fyra till sex elever.

En anpassad gymnasieskola i egen regi ska garantera elevers fortsatta utbildning inom kommunens gränser. För att möjliggöra uppstart i egen regi läsåret 2023/24 kommer den att förläggas i Kullsvedsskolans lokaler.

Med en anpassad gymnasieskola i egen regi utökar vi valfriheten för våra elever i Värmdö, nu kan vi äntligen erbjuda en skola närmare hem i en undervisningsmiljö som är trygg och stimulerande, säger Carmen Blom, Utbildningschef.

Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden har beslutat om att inledningsvis starta det individuella programmet. Befintliga lokaler i Kullsvedsskolan är redan anpassade för elevgruppen och kompetens att undervisa på individuella programmet finns inom anpassad gymnasieskola. Värmdö kommun ser över möjligheten att starta upp minst ett av de nationella programmen inom anpassad gymnasieskola från och med läsåret 2024/25.