Nytt arkitekturprogram för Värmdö kommun

Publicerad

Vy över delar av Värmdö kommun

Den 27 april antog kommunfullmäktige ett nytt arkitekturprogram för Värmdö kommun. Målet för programmet är att bidra till en hög arkitektonisk kvalitet i kommunens centrumområden.

Arkitekturprogrammet avgränsas till kommunens centrumområden: Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Björkås och Stavsnäs. Där finns offentliga rum, service, mötesplatser och målpunkter för besökare, och har därför potential att vara identitetsskapande för hela kommunen.

Värmdös natur, kultur och skärgårdskaraktär är kommunens attraktionskraft. Det är därför viktigt för oss att våra centrumområden utvecklas med omsorg och bidrar till att dessa värden förstärks. Genom arkitekturprogrammet hoppas vi kunna lägga grunden för den fortsatt trygga, vackra och idylliska skärgårdskommun som Värmdö är, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

I arkitekturprogrammet beskrivs centrumområdenas karaktärer och ett antal strategier för respektive område för att nå målet om en god arkitektur och stärkt identitet. De övergripande riktlinjerna för arkitekturen är indelade under fyra teman som rör platsen, funktionen, byggnaden och tiden.

Platsen: Arkitekturen ska stärka Värmdös identitet, landskap och kulturhistoria

Funktionen: Arkitekturen ska främja möten och ge en känsla av tillhörighet

Byggnaden: Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet

Tiden: Arkitekturen ska åldras hållbart och värdigt

För att få en god arkitektur krävs samarbete och delaktighet från stadsbyggandets alla aktörer. Förhoppningen är att arkitekturprogrammet ska kommunicera kommunens höga ambitioner och vara ett verktyg i arbetet med arkitekturfrågor i planering och bygglov, säger Greger Ragnarsson, kontorschef på Samhällsbyggnadskontoret.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.