Nytt förslag till avfallsplan

Publicerad

Två barn gör tummen upp för återvinning, foto

Ett förslag till ny avfallsplan för Värmdö kommun har tagits fram. Den nya avfallsplanen visar inriktningen på kommunens avfallsarbete framåt.

Avfallsplanen innehåller förslag på 5 huvudmål, 16 delmål och 35 åtgärder för planperioden 2021 till 2026.

Samråd och utställning om förslaget till ny avfallsplan för Värmdö kommun pågår från den 25 januari 2021 till och med den 26 februari 2021.

Läs mer om avfallsplan och samråd