Nytt sätt rapportera farligt avfall

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nytt sätt för verksamheter att rapportera farligt avfall från 1 november 2020. Läs mer här.

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall även rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall och berörs därför av de nya kraven. Det betyder att alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall samt alla verksamheter som transporterar farligt avfall, samlar in farligt avfall, behandlar farligt avfall och mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter.

Bakgrunden till de nya rapporteringskraven är att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet av farligt avfall. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. De nya reglerna gäller alla EU:s medlemsstater.

Läs mer om de nya rapporteringsreglerna på:

Naturvårdsverket - avfallsrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du också informationsmaterial om hur du ska gå tillväga för att rapportera ditt farliga avfall:

Naturvårdsverket - informationsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.