Nytt vattentorn i Hemmesta

Publicerad

Mall för nyhetsbild

För att säkra dricksvattenförsörjningen planeras ett nytt vattentorn i Hemmesta. Idag startar samrådet och vi vill ha dina synpunkter på planförslaget. Samrådet pågår till och med den 22 juni.

Under perioden 23 maj – 22 juni har du möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter. Du är också välkommen till öppet hus i Hemmestaskolans matsal 1 juni kl 17-19.

Ta del av planförslaget och tyck till om det nya vattentornet.

Hemmesta vattentorn

Elevernas arbeten ger inspiration till nya vattentornet

Till planprojektet finns ett gestaltningsuppdrag kopplat för vattentornet där allmänheten involveras. På Hemmestaskolan har därför elever och lärare jobbat på för fullt under läsåret med gestaltningsidéer för det nya tornet.

Dessa arbeten kommer att vara utställda i Hemmestaskolans bibliotek under samrådstiden för detaljplanen. 29 maj kl 17-19 är det också vernissage. Välkomna!

Läs mer om elevarbetena och få en smygtitt på några av gestaltningsidéerna.

Elevarbeten Hemmesta vattentorn

Arkitekttävling

Som en del av gestaltningsprocessen för vattentornet och platsen där tornet planeras att uppföras anordnar Värmdö kommun också en allmän projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Som uppstart för arkitekttävlingen finns utställningen av elevarbetena som inspiration till tävlingsdeltagarna.

Tävlingen syftar också till att involvera allmänheten genom utställning av tävlingsförslagen och möjlighet till synpunkter och eventuell debatt.