Ombokning krävs för all LSS-trafik med taxi på måndag. Gäller ej skolskjuts.

Publicerad

Landsväg

(Uppdaterad: 18/8) övergången till ny leverantör av taxi har överlämningen av uppgifter inte utförts i enlighet med kommunens begäran. Därav behöver alla som har inplanerade resor på måndag den 16 augusti boka om sina taxiresor. Ombokning sker till den nya leverantörens växelnummer. Observera att ingen ombokning krävs för skolskjuts.

Så bokar du om

Haninge Nynäshamn Taxi har ett nytt telefonnummer för att underlätta bokningarna. Numret som ska användas är 08-520 207 07. Det finns även en funktionsbrevlåda för bokningar: varmdoskol@hanytaxi.se

Från och med måndag eftermiddag finns möjligheten att välja ”Värmdö” och då kopplas du vidare till en handläggare som enbart arbetar med våra brukare. Fram till dess erbjuds hjälp via den ordinarie växeln.