Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

17 maj 2019

Om medial rapportering av Gustavsgården

Artiklar i lokal media kring Gustavsgården väcker frågor om ifall nya incidenter skett. Vi vill understryka att artiklarna handlar om de incidenter som vi tidigare rapporterat om.

Den 22 mars berättade vi här på vår webbplats om incidenter på vårt äldreboende Gustavsgården. Det handlade om avsaknad av och avvikelser från rutiner och arbetsprocesser som medfört att flera boende hade fått bristande omvårdnad och tillsyn.

De fall som nu beskrivs i lokal media och beskrivningarna av dessa är direkt hämtade från de incidentrapporter och anmälningar som gjorts. Vi vill understryka det för att inte skapa spekulationer om att det skett några nya incidenter. På grund av sekretess och hänsyn till boende och anhöriga så kommer vi inte att kommentera enskilda ärenden. Av samma anledning kommer vi heller inte bemöta det som skrivs i media.

Vi har gjort flera större förändringar inom organisationen för att säkerställa en kvalitativ och trygg omsorg och en god arbetsmiljö på Gustavsgården. Idag leds verksamheten av MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, samt en interimchef och vi arbetar nu för en långsiktigt hållbar lösning. Vårt primära fokus är att säkerställa att våra boende har en trygg och säker omsorgsmiljö och att skapa en lugn arbetsplats med god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Länk till artikel från mars

Kontaktpersoner:

Anne Lundkvist, chef socialkontoret, tfn 08-570 473 89 eller 070-007 51 42

Anna Lipinska, ordförande vård- och omsorgsnämnden, 08-570 474 18 eller 072-183 54 00

Ilona Klein Gullberg, kommunikationschef, tfn 070-165 93 02

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument