Om processen kring ambulanshelikopterns framtida placering

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi har uppmärksammat frågor och tankar kring vårt och regionens arbete med att hitta en lämplig framtida placering för ambulanshelikoptern. Här försöker vi klargöra och reda ut frågetecknen.

I samband med uppdateringen av vår översiktsplan kommer vi att peka ut möjliga placeringar för ambulanshelikoptern i Värmdö. Detta är enbart förslag och vårt sätt att visa vår angelägenhet i att hitta en plats inom kommunen och säkerställa Värmdö som hemmaplats för ambulanshelikoptern i framtiden. Genom att peka ut platserna redan nu, får Värmdöborna en transparent och ärlig chans att tycka till om saken i samband med att förslaget går ut på samråd.

Ett nav i skärgårdsregionen

I den rapport som regionen tog fram under hösten 2020 så är Värmdö kommun inte ett prioriterat alternativ. Där har regionen rankat Bromma Flygplats på första plats, därefter Österåker, Norrtälje och sist Hålludden i Värmdö.

Vi är besvikna på den rapport vi har sett hittills och anser att det är olyckligt att Värmdö rankas sist. Sista ordet är dock inte sagt och genom att peka ut ett antal platser i kommunen, vill vi visa angelägenhet för att helikoptern placeras här samt att vi vill förankra förslagen hos kommuninvånarna, säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten var planerad att gå upp till beslut för några månader sedan men då Svedavia kom med ny information gällande Bromma Flygplats så drogs förslaget tillbaka. Frågan kommer förhoppningsvis att tas upp inom kort.

Målet är att få helikoptern tillbaka

Det primära målet är att få ambulanshelikoptern tillbaka till Värmdö. De områden som varit aktuella är Myttinge, kustbevakningens station på Djurö, södra Mölnvik och Hålludden. Hålludden framhölls av regionen som det bästa alternativet utifrån närheten till övriga länet och förutsättningarna för samverkan mellan biltransport och helikoptertransport.

Placeringen av ambulanshelikoptern är avgörande för skärgårdskommunerna i regionen där Värmdö är ett av de områdena med flest utryckning. Den är för många också enda alternativet att snabbt få sjukhusvård. Så länge som regionen tittar på flera förslag för en placering av ambulanshelikoptern så kommer Värmdö att fortsätta att samverka för att hitta en lokalisering i Värmdö.

Uppdatering av översiktsplanen

Vi arbetar med att ta fram samrådshandlingen för den uppdaterade översiktsplanen. Samråd för översiktsplanen kommer att ske under våren 2021. Det är då möjligt för invånare och myndigheter att ta del av förslaget som helhet och inkomma med synpunkter. Om du har frågor om arbetet med översiktsplanen kan du kontakta oversiktsplan@varmdo.se.