Om smitta av covid-19 i vår äldreomsorg

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Inom äldreomsorgen har ett av de fyra äldreboendena i Värmdö kommun fått in smitta. Ingen inom hemtjänst har hittills konstaterats smittad.

Gustavsgården är det äldreboendet som är berört av smittan. I slutet av oktober upptäcktes fall av Covid-19 i ett av husen på Gustavsgården. En avdelning i C-huset stängdes ner, och man införde intagningsstopp.

Smittskydd, vårdhygien och smittspårningsenheten samt Familjeläkarna involverades. Omfattande smittspårning och provtagning gjordes av samtliga boende och medarbetare.

Totalt konstaterades 20 boende och 6 medarbetare ha Covid-19. Dessvärre avled sammanlagt åtta av de boende, varav två på sjukhus.

Det är djupt olyckligt och vi känner med våra anhöriga och vår berörda personal. Vi arbetar intensivt med att minska smittspridningen och det största hotet är sjuka utan symtom. Flera av de som avlidit var under palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede, och de är alldeles för svaga för att klara en infektion av det här slaget, säger Mahria Persson Lövkvist.

Närstående har informerats av enhetschef och i aktuella fall av Smittskydd Stockholm. I dagsläget har fyra boende fortsatt pågående infektion, men beräknas att friskförklaras inom kort.

Vi masstestar vår personal och vi har tät dialog med Smittskydd Stockholm, säger Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef i Värmdö.

Insatser för att hindra smittan

Vi stramade åt våra hygienrutiner ytterligare och personal fick inte förflytta sig mellan avdelningar eller de olika husen. Vi tillförde ett hygienombud i verksamheten som genomförde förstärkt utbildning inom -basala hygienrutiner och skyddsutrustning samt uppmaning till personalen att säkra avstånd mellan sig.

Vi har implementerat hygienstationer på avdelningarna och skyltar från smittskydd sattes upp där informationen tydligt säger att vi starkt avråder från besök. Genom cohort-insatsen så serverades även maten på rummen.