Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Orosanmälan barn

Från och med den 18 november kan du göra en orosanmälan gällande barn via en e-tjänst på kommunens hemsida.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom kan fara illa är det viktigt att du anmäler det. Du behöver inte vara säker utan det räcker med att du är orolig. Socialtjänsten kan sedan fatta beslut om en utredning behövs eller inte.

Kommunen har skyldighet enligt lag att ta emot alla anmälningar oavsett form, till exempel sms, e-post, brev, telefon samt fax. I dagsläget är det smidigast att göra en orosanmälan via telefon eller på hemsidan.

Vi hoppas att vår nya e-tjänst ska erbjuda ytligare ett enklare och smidigare sätt att göra en orosanmälan.

Så här kan du anmäla

Ring till servicecenter på 08-570 470 00, och be att få prata med Mottagningsgruppens Dagjour.

Du kan nu använda vår nya e-tjänst som du finner härlänk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument