Ösbyskolan håller stängt fram tills jul

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Beslut taget efter inrådan från smittskyddsläkaren.

Ösbyskolan förlänger sin hemskolsplan och stänger sina lokaler fram tills jul, efter inrådan från smittskyddsläkaren. Beslutet togs efter att man sett tendenser som tydligt visar på att smittspridningen av covid-19 som tog fart på skolan fortfarande inte gått ner bland berörda i den mån man önskat.

Vidare information från rektor har gått ut i skolans kanaler. För mer information kontakta skolans ledning direkt.