Överenskommelse klar för en fortsatt porslinstillverkning i Gustavsberg

Publicerad

Bild på vatten

Värmdö kommun och Framtidens Porslin AB har nått en överenskommelse om förhyrning av lokalerna i porslinsfabriken i Gustavsberg. Det innebär att porslinstillverkningen kan fortsätta bedrivas i nuvarande lokaler.

Värmdö kommuns intention har varit att bidra till att den tradition av porslinstillverkning som på många sätt är förknippad med Gustavsberg kan bestå och har därför under en lång tid sökt hitta lösningar.

Kontraktet är ett naturligt första steg i vår dialog med Framtidens Porslin AB och genom den här överenskommelsen kan vi både möjliggöra en fortsatt drift samtidigt som vi följer lagen och står för en linje som är finansiellt försvarbar för Värmdö, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kontraktet är ett så kallat rivningskontrakt då fastigheten har ett stort renoveringsbehov och befinner sig i en försäljningsprocess. Det löper på åtta månader med möjlighet till förlängning. I samband med kontraktsskrivningen har en hyresdeposition på 6 månaders hyra betalats av Framtidens Porslin ABs ägare, Oskar Juhlin.

Det är viktigt för Värmdö att vi, med historien i färskt minne, kan blicka mot och agera för framtiden, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Bakgrund

Framtidens Porslin AB bildades våren 2020 av Oskar Juhlin, tidigare även vd i HPF i Gustavsberg AB. Efter att det tidigare bolaget, HPF i Gustavsberg AB, slutade betala hyra 2017 så har bolaget haft en omfattande hyresskuld till kommunen. HPF i Gustavsberg AB försattes i konkurs under juni 2020. Fastigheten befinner sig samtidigt under försäljning. Efter förhandlingar med det nya bolaget Framtidens Porslin AB har Värmdö kommun valt att teckna rivningskontrakt. Kontraktet gäller från den 17 juli 2020.

Processen sker avskilt från försäljning av fastighet Gustavsberg 1:468.