Överprövan rörande hemtjänstupphandlingen avslogs

Publicerad

domstolsklubba och stol.

Planering med nya utförare beräknas starta i början på nytt år.

Under året har en upphandling av kommunens hemtjänst pågått. Upphandlingen överprövades nyligen och i dagarna kom förvaltningsrättens dom, där man avslog överprövningen.

Med grund i ovan är planen att planering med de nya utförarna påbörjas i början på nästa år. Mer information kommer löpande.