Pandemin påverkar förutsättningarna för Gustavsbergsbadet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med anledning av de frågeställningar som finns kring föreningsverksamhet och de begränsade möjligheterna för Gustavsbergs simsällskap att bedriva simträningar. GSS kommer även fortsättningsvis att kunna genomföra simträning i Gustavsbergsbadet men i en utsträckning som är förenlig med myndighetsrekommendationer och ekonomiska förutsättningar.

Gustavsbergsbadet, som är ett bolag inom KIVAB, Kommunkoncernen i Värmdö AB, har påverkats av pandemin gällande både besöksantal och förutsättningarna för att kunna bedriva en ordinär verksamhet. I jämförelse med motsvarande period under 2019 så har besöksantalet gått ned med 50 %. Deltagarantalet på träningspassen har halverats och under våren drogs antalet pass ner från tidigare femtio till tolv. Innan sommarstängningen genomfördes tre till fyra pass i veckan.

Den tränings- och tävlingsverksamhet som GSS och andra föreningar bedriver är viktig för många barn- och unga i Värmdö. Gustavsbergsbadet kommer därför även fortsättningsvis att upplåta badhuset till GSS men i en utsträckning som är förenlig med FHM:s rekommendationer och ekonomiska förutsättningar.

Åtgärder efter FHMs rekommendationer

En rad åtgärder har därför genomförts för att hålla balans i bolagets ekonomi, bland annat har den fastanställda personalen korttidspermitterats och arbetar enbart 80 %. Det berör 19 personer. All timanställd personal, totalt 40 personer, är uppsagda.

Ett av Gustavsbergsbadets uppdrag är att främja simkunnighet. Därför genomfördes alla simskolor enligt plan, och efter att simskolorna avslutades så stängde badet under fyra veckor, vilket blev den period när medarbetarna på Gustavsbergsbadet kunde ta ut sin semester.

I dagsläget kommer enbart 50 % av de planerade simskolorna att kunna genomföras. Även träningspass i gymmet har minskats radikalt.

Gräns för antal besökare överskrids

Under våren och sommaren har det varit ett stort besökstryck och vid flera tillfällen har entrén fått stänga för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska kunna följas. På helgerna när efterfrågan till simning och äventyrsbadet är högt har det snabbt blivit fullt. Vid dessa tillfällen låser personalen entrédörrarna och väntande badgäster får stå utomhus och köa. När ett sällskap går hem, har ett nytt släppts in och badtiden har begränsats till tre timmar.

För att Gustavsbergsbadet ska kunna följa myndighetsrekommendationer även de dagar som GSS ska genomföra sin träning så kommer badgäster behöva lämna lokalerna. Alternativet är annars att inte ha badet öppet dessa dagar, då antalet gäster överstiger maxantalet som gäller för offentliga miljöer.

Gustavsbergsbadet är ett aktiebolag och utifrån de tillfälliga regler som simhallen följer för att minska smittspridning så är det omöjligt att nå intäktskraven.