Polis kontaktad angående fotografering vid skolskjutslämning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

(Uppdaterad 14:15) Vi har nu fått information om att Värmdö Taxi har genomfört interna kontroller i enlighet med koncernen Taxi Stockholms riktlinjer för att säkerställa att bilar med deras varumärke inte utför tjänster för annat företag. Frågor om det hänvisar vi till koncernen Taxi Stockholm.

Tidigare publicerad text, se nedan. Utifrån den informationen vi nu har så kommer inte nedanstående åtgärder att genomföras.

Det har kommit till vår kännedom att lämning och hämtning med skolskjuts fotograferats vid flera av våra skolor. Vi vidtar åtgärder för att förhindra det.

Skolmiljön ska vara en trygg och säker plats för våra elever, personal och vårdnadshavare och vi ser allvarligt på det som sker. Vårt väktarbolag, Tempest Security, kommer därför att rondera extra runt skolorna vid de tider som lämning och hämtning sker. Vi kommer vid behov också förstärka med personal på skolområdet. Polisen är inkopplad.