Positiv dialog om polisens och kommunens samarbete

Publicerad

Mall för nyhetsbild

”Bra samtal med fokus på framtiden och samarbete.” Så beskriver kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) mötet med polisen idag. Mötet, som initierades av kommunen tidigare i höst, syftade till att skapa samsyn och tydlighet kring kommunens förväntningar och polisens närvaro i Värmdö.

I slutet av oktober bjöd Värmdö kommun in representanter från polismyndigheten till ett samtal kring polisens närvaro i kommunen samt den tidigare kommunicerade inrättningen av områdespoliser. Idag välkomnade därför kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör samt kommundirektör Cecilia Lejon lokalområdespolischef Karin Berggren.

Det var ett bra samtal med fokus på framtiden och vårt samarbete framöver. Vi har samsyn kring vad som behöver prioriteras och ett gemensamt mål att öka Värmdöbornas upplevda trygghet, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtalet berörde även om narkotikabrott, unga och våld i nära relationer. Målet är att parterna ska ses kontinuerligt ett par gånger om året. Kommundirektör Cecilia Lejon har goda förhoppningar:

Med hjälp av den övergripande statistik och information vi får ta del av stärker vi vår egen lägesbild. Därigenom kan vi också utveckla våra gemensamma insatser och vår kommunikation till medborgarna.

Under två dagar i november så genomförde lokalområdespolisen och Värmdö kommun gemensamt en insats riktad mot ungdomar och narkotika. Arbetet genomfördes under 2 eftermiddagar/kvällar och resulterade i sju misstänkta fall kopplade till ungdomar. Utöver den faktiska polisiära insatsen dessa dagar togs en direkt kontakt med vårdnadshavare i syfte att stärka såväl medvetenheten som kunskapsnivån hos berörda.