Proaktiva åtgärder att motverka brott

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö har träffat ansvariga för lokalpolisområdet för att stärka samarbetet. Syftet med mötet var att förbättra möjligheterna för framtida operativt samarbete inom olika områden bland annat med koppling till unga, narkotika och trafik.

Polisen har informerat oss om deras nya brottsförebyggande strategi och vi har förhoppningar om att den ska leda till stärkt samarbete. Vi har tydliggjort att kommunen nu ökar sina proaktiva insatser och vi vill gärna att polismyndigheten möter upp, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktige har mål som tar upp trygghetsarbetet i kommunen. Idag begås färre brott i Värmdö jämfört med tidigare enligt den regionala lägesbilden från Länsstyrelsens Stockholm.

Värmdö är enligt Länsstyrelsens ”Regional lägesbild 2022” en trygg plats att bo och vistas i och ska så förbli. Därför har vi framfört vår oro kring signalerna om att polisen inte mäktar med eller ens dyker upp när invånare ringer och ber om hjälp. Det kan vi förstås inte acceptera, fortsätter Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har inte laglig rätt att stoppa och gripa de som innehar och eller säljer droger. Det ansvaret åligger Polismyndigheten, som måste bli mer aktiv i kommunen. Kommunen kan och vill bidra i det förebyggande arbetet. Det sker idag i olika sammanhang bland annat inom skola, socialtjänst och kultur och fritidsområdet. Men också genom en samverkan med näringslivet och civilsamhället som ska bli än tydligare framöver.

Vi vill utveckla våra samarbetsformer, en tätare dialog och bättre anpassade åtgärder. Kommunens fältverksamhet/Polarna och nattvandrare behöver mer samverkansstöd av polisen ute på fältet för att öka trygghet och minska brottsligheten, avslutar Cecilia Lejon, kommundirektör.

Läs mer om Länsstyrelsens ”Regional lägesbild 2022” här: Regional lägesbild - Om livsvillkor, brott, narkotika samt otrygghet i Stockholms län 2022 | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.