Projektet Skolresan blir En smartare skola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I går antogs upphandlingsstrategin för projektet som tidigare kallats Skolresan, där Värmdös framtida digitala lösning för skola och förskola arbetas fram. Samtidigt byter projektet också namn till En smartare skola.

Projektet En smartare skola startade upp i januari 2020. Projektet har som mål att tillsammans med målgrupperna skolpersonal, elever och vårdnadshavare ta fram vilka funktioner som ett gemensamt digitalt ekosystem behöver ha. De funktioner som identifieras kommer sedan att tas med i processen i att hitta de system på marknaden som bäst svarar mot de behov som ringats in. Det digitala ekosystemet är tänkt att bestå av samlade, smarta och underlättande digitala tjänster för förskola och skola, som förenklar samspel och kommunikation mellan målgrupperna, men som också svarar upp mot enskilda behov och möjliggör en smartare och mer effektiv digital närvaro.

Projektet En smartare skola har under första halvan av år 2020 engagerat förskolebarn, elever, vårdnadshavare, pedagoger och annan personal inom skola och förskola i form av workshops. I skrivande läge aktiveras även en pilotgrupp, bestående av pedagoger från skola och förskola som löpande kommer fungera som en referensgrupp under projektets gång.

Var du en av dom som deltog och delade med dig av dina tankar, behov, problem, önskemål och drömmar kopplade till visionen om vårt framtida gemensamma digitala ekosystem? Eller är du kanske en del av pilotgruppen? I så fall; Stort tack för ditt engagemang och din tid, din insats betyder mycket för projektets vision, utformning och fortlöpande hittills. Låt oss nu fortsätta denna resa, tillsammans!